Διοίκηση

Συνδυάζοντας πολυετή εμπειρία στους τομείς της ενέργειας, στις κυβερνητικές σχέσεις και στα χρηματοοικονομικά