Βιωσιμότητα

"Πιστεύουμε στην παροχή πράσινης ενέργειας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ανταγωνιστικές τιμές"

Από την αρχή της δημιουργίας της, η παροχή πράσινης ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές υπήρξε η βασική φιλοσοφία της EuroEnergy. Τα τελευταία χρόνια με τη διεθνή έμφαση στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα σε πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας, η επιδίωξη για παροχή πράσινης ενέργειας έχει γίνει πιο επιτακτική. Ως εκ τούτου, η επιδίωξή μας είναι να αναπτύξουμε ηλιακά και αιολικά πάρκα με βέλτιστα ποσοστά απόδοσης.

Η αύξηση του ενδιαφέροντος και οι επενδύσεις στον τομέα, που δείχνουν υψηλό βαθμό περιβαλλοντικής συνείδησης και ακεραιότητας, σε συνδυασμό με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο στον τομέα των επιχορηγήσεων, ενισχύει την άποψη ότι τα περισσότερα ηλιακά και αιολικά έργα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η ανάπτυξη στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Η κινητήρια δύναμη μας προέρχεται από την εμπειρία, το πάθος και την εμπειρία του προσωπικού μας. Με τη δέσμευσή μας για την αριστεία και τα υψηλότερα πρότυπα, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τη δική μας ανάπτυξη ως μέρος αυτής της ιστορίας και να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στην αναμόρφωση του περιβαλλοντικού μέλλοντος.