Ανάπτυξη & Κατασκευή

Παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια αναπτύσσοντας και κατασκευάζοντας αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία στη συνέχεια συνδέουμε στο δίκτυο. Πρόσφατα η EuroEnergy ξεκίνησε την ανάπτυξη αιολικού πάρκου 13,8MW το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το α 'τρίμηνο του 2019. 

Η EuroEnergy διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το οποίο υπερβαίνει το 1GW. Τα έργα αυτά βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

 

Προφήτης Ηλίας

Το αιολικό πάρκο Προφήτης Ηλίας είναι σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, βρίσκεται στον Δήμο Φωκίδας και έχει ονομαστική ισχύ 13,8MW. Το πάρκο αναμένεται να συνδεθεί με το δίκτυο το δεύτερο τρίμηνο του 2019.