Νομικό περιεχόμενο

Εφαρμογή της πολιτικής

H παρούσα Πολιτική απορρήτου αφορά προσωπικά δεδομένα που ελέγχονται και / ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από την EuroEnergy Investments (UK) Limited, Αριθμός Καταχώρησης  6122924, Έδρα: 13-14 Hobart Place, SW1W 0HH, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Τους όρους βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας του ομίλου EuroEnergy («η Ιστοσελίδα»); και
 2. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.

Προσωπικά δεδομένα

Στην παρούσα Πολιτική, ο όρος "προσωπικά δεδομένα" σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία ή συνδυασμό πληροφοριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη

Τι πληροφορίες συλλέγουμε?

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορες πληροφορίες που μας παρέχετε. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις πληροφορίες και τις εκδηλώσεις
 • το προσωπικό σας ή / και το ιστορικό απασχόλησης, τις ειδικότητες και την εμπειρία σας
 • τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και τους σχετικούς συνδέσμους
 • τις επαφές σας με άλλες εταιρείες του Ομίλου EuroEnergy.

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες πηγές, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ακριβή και ενημερωμένα. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Επίσης, συλλέγουμε αυτόματα συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τους ιστότοπους που επισκεφτήκατε πριν ή μετά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, τις σελίδες που παρακαλουθήσατε/προσεγγίσατεκαι τις δραστηριότητές σας στην Ιστοσελίδα.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται απευθείας από εσάς, καθώς και από τρίτους που έχετε εξουσιοδοτήσει να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

 • προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες υπό ζήτηση
 • προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας
 • προκειμένου να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με την εταιρεία μας  και το έργο που επιτελεί, καθώς και για άλλα μέλη του EuroEnergy Group
 • προκειμένου να βελτιώσουμε τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες μας, καθώς
 • και για άλλους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως αναλύονται παρακάτω.

Ενδέχεται να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα προώθησης αναφορικά με ζητήματα που μπορεί να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος. Η εταιρεία μας προτίθεται να  σας προσφέρει πάντα την επιλογή μη συμμετοχής ("opt-out"), χρήση της οποίας μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε επιθυμείτε τη διακοπή λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλωνπληροφοριών από εμάς.

Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μπορεί να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας:

 • Σε άλλες εταιρείες που συνδέονται με εμάς; Και
 • Σε εταιρείες οι οποίες υπό συνθήκες εταιρικής εχεμύθειας παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για συμμόρφωση με το νόμο ή ως απάντησησε αιτήματα κυβερνητικών ή ρυθμιστικών οργανισμών.
 • Σε περίπτωση που θεωρούμε ότι η ως άνω αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία της ασφάλειας του προσωπικού, των πελατών μας ή του κοινού.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών, οι πολιτικές απορρήτου των οποίων ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Αν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, οι πληροφορίες σας διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Σας προτρέπουμεόπως ελέγξετε την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε ιστότοπου επισκέπτεστε.

Για πόσο χρονικό διάστημα φυλάσσουμε τις πληροφορίες σας;

Διατηρούμε και φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να το πράξουμε και σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας 

Διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων
 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν υπάρχει πλέον νόμιμη βάση για την επεξεργασία τους (μερικές φορές γνωστό ως "δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη"); Και
 • (σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο εφαρμοστέο δίκαιο) το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και στο δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων.

Όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, γεγονός το οποίο δεν  επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας η οποία έλαβε χώρα με τη συναίνεσή σας, πριναυτή ανακληθεί.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: it@euroenergy.com.

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα προσφυγής σε έναν  εποπτικό μηχανισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ).

Αλλαγές στην Πολιτική Χρήσης

Ενδέχεται να επικαιροποίουμε την Πολιτική Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα περιοδικά και παρακολουθείτε την Πολιτική χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω ή εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση it@euroenergy.com.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι εταιρείες του Ομίλου EuroEnergy παρέχουν πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οιαδήποτε ευθύνη έναντι των χρηστών του παρόντος ιστότοπου δεν μπορεί να συντρέξει.

Παρόλη την καλύτερη δυνατή διασφάλιση παροχής ορθών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τον ιστότοπο από την πλευρά μας, δεν εγγυάται η  ακρίβεια και η πληρότητα αυτών. Ενδέχεται να προβούμε σε τροποποιήσεις του υλικού του παρόντος ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη όχληση (συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων). Θα πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να επαληθεύσετε τυχόν πληροφορίες πριν ενεργήσετε επ 'αυτού.

Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικονομικές συμβουλές για την ανάπτυξη επενδύσεων ή οιωνδήποτε εμπορικών σκοπών ή για την προσφορά ή πρόσκληση επενδύσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

Ανά διαστήματα παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους (συμπεριλαμβανομένων αυτώντων εταίρων μας). Εάν χρησιμοποιείτε συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο, θα χρειαστεί να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς τους ιστότοπους ή για το περιεχόμενό τους ή τη διαθεσιμότητά τους. Συνεπώς, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με αυτούς ή με οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτούς, ή οποιαδήποτε αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αναλαμβάνετε καθόλα την ευθύνη που μπορεί να ανακύψει από την πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστότοπο ο οποίος συνδέεται με τον ιστότοπο του Ομίλου EuroEnergy.

Τα δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να αναπαραχθούν μόνο στο σύνολό τους (χωρίς τροποποίηση) για προσωπική και / ή εκπαιδευτική χρήση του αναγνώστη και πρέπει να περιλαμβάνουν την παρούσα γνωστοποίηση.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

© EuroEnergy Investments Corporation 2018, με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Νομική υπόσταση

EuroEnergy Investments Corporation, ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Καταχωρημένος αριθμός: 1408376. Έδρα: Επίπεδο 1, Palm Grove House, Wickham's Cay 1, Οδός, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι.