Η EE επεκτείνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των φωτοβολταϊκών της έργων, αποκτώντας πάρκα δυναμικότητας 4,26 MW συνολικά σε Καρδίτσα, Ροδόπη, Τρίκαλα και Μαγνησία

10 Ιουν 2017

Η EuroEnergy ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Ελλάδα με την απόκτηση φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 4,26MW στους νομούς Καρδίτσας, Ροδόπης, Τρικάλων και Μαγνησίας.

Τα έργα είναι πλήρως λειτουργικά με απόδοση από 0,82MW έως 0,5MW, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων της EuroEnergy με μικρότερα έργα τα οποία προσφέρουν σημαντικά υψηλότερη διατίμηση.

Με την τελευταία εξαγορά η συνολική ισχύς της EuroEnergy που προκύπτει από τα φωτοβολταϊκά της πάρκα στην Ελλάδα ανέρχεται στα 35,5MW, υπερβαίνοντας το ορόσημο των 30MW. Η EuroEnergy διαθέτει και εκμεταλλεύεται επιπλέον 18MW φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία.

Η EuroEnergy ολοκλήρωσε την πρώτη της επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα το 2008 και από τότε έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και μια ισχυρή τοπική ομάδα διοίκησης με βαθιά γνώση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με άριστες δυνατότητες χειρισμού στην ανάπτυξη και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων.

Η EuroEnergy επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στην ελληνική αγορά αιολικής και ηλιακής ενέργειας και δεσμεύεται να συνεχίσει την παρουσία και τις επενδύσεις της στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πίσω