Η EuroEnergy αποκτά 13,8MW αδειών αιολικής ενέργειας στη Φωκίδα

12 Μαϊ 2017

Η EuroEnergy συνεχίζει να προχωρεί στη στρατηγική της επιλεκτικής και στοχευμένης επέκτασης στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της το 2017, η EuroEnergy συνεχίζει να αυξάνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά αιολικής ενέργειας με την περαιτέρω απόκτηση αδειών αιολικής ενέργειας ύψους 13,8MW.

Το έργο βρίσκεται στη Φωκίδα της Στερεάς Ελλάδας και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Η προσθήκη του συμπληρώνει την πρόσφατη επέκταση του χαρτοφυλακίου αιολικών έργων της EuroEnergy στη Στερεά Ελλάδα και ενισχύει την παρουσία και την κρίσιμη μάζα του στο νομό.

Η EuroEnergy επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτήν την προσθήκη αποκτώντας έργα στην περιοχή για να ενισχύσει περαιτέρω την τοπική κρίσιμη μάζα της.

Η EuroEnergy δεσμεύεται να αυξήσει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική Αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Με παρουσία στη χώρα από το 2008, η EuroEnergy έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και μια ισχυρή τοπική ομάδα διοίκησης με βαθιά γνώση της τοπικής βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με άριστες πρακτικές δυνατότητες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αιολικών και ηλιακών πόρων.

Η EuroEnergy δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πίσω