Η EuroEnergy αποκτά 16MW αδειών αιολικής ενέργειας στην Εύβοια

03 Νοε 2017

Η EuroEnergy συνεχίζει την επέκτασή της στην ελληνική αγορά αιολικής ενέργειας με την απόκτηση αδειών αιολικής ενέργειας 16MW στην Εύβοια.

Το έργο βρίσκεται σε εξαιρετική θέση και αποτελεί προσθήκη στο πρόσφατα αποκτηθέν αιολικό χαρτοφυλάκιο της EuroEnergy στην Εύβοια.

Το έργο βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Η προσθήκη του συμπληρώνει το σημερινό χαρτοφυλάκιο της EuroEnergy μέσω επέκτασης του γεωγραφικού αποτυπώματος στην Εύβοια και την ενίσχυση της κρίσιμης μάζας στο νομό.

Με ενεργή παρουσία στη χώρα από το 2008, η EuroEnergy έχει αποκτήσει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων, καθώς και μια ισχυρή τοπική ομάδα διαχείρισης με βαθιά γνώση της τοπικής βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άριστες πρακτικές δυνατότητες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αιολικών και ηλιακών πόρων.

Η EuroEnergy δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η EuroEnergy δεσμεύεται στην αύξηση της παρουσίας της και των επενδύσεών της στην ελληνική Αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πίσω