Η EuroEnergy αποκτά άδειες αιολικής ενέργειας ύψους 24,7MW στην Εύβοια

23 Φεβ 2017

Η EuroEnergy συνεχίζει να αναπτύσσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά αποκτώντας μια σειρά αδειοδοτημένων έργων αιολικής ενέργειας ύψους 24,7MW.

Τα έργα βρίσκονται στη νότια Εύβοια και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Η EuroEnergy δεσμεύεται να αυξήσει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική Αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Με ενεργή παρουσία στη χώρα από το 2008, η EuroEnergy έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και μια ισχυρή τοπική ομάδα διοίκησης με βαθιά γνώση της τοπικής βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με άριστες πρακτικές δυνατότητες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αιολικών και ηλιακών πόρων.

Η EuroEnergy δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πίσω