Η EuroEnergy αποκτά 39MW αδειών αιολικής ενέργειας στη Βοιωτία

27 Φεβ 2017

Μετά την τελευταία ανακοίνωσή της, η EuroEnergy συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ανακοινώνοντας την περαιτέρω απόκτηση αδειοδοτημένων έργων αιολικής ενέργειας ύψους 39MW.

Τα έργα βρίσκονται στη Βοιωτία και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Η προσθήκη τους συμπληρώνει την πρόσφατη επέκταση του χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EuroEnergy στην Εύβοια, επεκτείνοντας περαιτέρω το γεωγραφικό της αποτύπωμα, αυτή τη φορά στη Στερεά Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη προσθήκη έργων αιολικής ενέργειας για την EuroEnergy στη Στερεά Ελλάδα και η επιδίωξη της εταιρείας είναι να αξιοποιήσει αυτή την προσθήκη με την απόκτηση περαιτέρω έργων για την ενίσχυση της τοπικής κρίσιμης μάζας της.

Επιπλέον, τα έργα συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων της EuroEnergy στη Βοιωτία και εμβαθύνουν την παρουσία της στο νομό.

Η EuroEnergy δεσμεύεται να αυξήσει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική Αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Με ενεργή παρουσία στη χώρα από το 2008, η EuroEnergy έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και μια ισχυρή τοπική ομάδα διοίκησης με βαθιά γνώση της τοπικής βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με άριστες πρακτικές δυνατότητες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αιολικών και ηλιακών πόρων.

Η EuroEnergy δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πίσω