Η EuroEnergy ανακοινώνει την εξαγορά αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

12 Ιουλ 2013

Η EuroEnergy ανακοίνωσε την εξαγορά δύο εν λειτουργία αιολικών πάρκων στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 42ΜW.

«Η εξαγορά εν λειτουργία αιολικών πάρκων εδραιώνει την παρουσία της EuroEnergy στην ελληνική αγορά και ενισχύει τις ικανότητες της εταιρίας μας στον αιολικό τομέα», σχολίασε CEO της EuroEnergy, κ. Χρήστος Ρεβελιώτης. «Η EuroEnergy με την εξαγορά αυτή επιτυγχάνει την υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου να αναπτύξει οργανική εμπειρία στους τρεις στρατηγικούς τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – φωτοβολταïκά, αιολικά και βιοαέριο- μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας έργων σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές γεωγραφίες. Το εταιρικό προφίλ αυτό συνιστά πολύτιμη και σπάνια περίπτωση στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε περεταίρω εκμεταλλευόμενοι ένα φάσμα ευκαιριών σε όλους αυτούς τους τομείς καθώς αυτές προκύπτουν».

Η EuroEnergy κατέχει επίσης ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο από άδειες αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και το επεκτείνει ενεργά με νέα έργα.

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 2008 η EuroEnergy έχει αναπτύξει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο αιολικών και ηλιακών έργων και διαθέτει μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα με εξαιρετική τεχνολογική γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύχρονη εμπειρία της τοπικής αγοράς και ανάπτυξης και λειτουργίας αιολικών και φωτοβολταïκών έργων.

Η EuroEnergy συνεχίζει να αυξάνει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Πίσω