Η EuroEnergy ανακοινώνει την ολοκλήρωση της κατασκευής του τρίτου φωτοβολταϊκού πάρκου στη Ρουμανία

16 Μαϊ 2014

Η EuroEnergy ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της κατασκευής του τρίτου της φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ρουμανία.  Το έργο, το οποίο βρίσκεται στην ίδια περιοχή με τα δύο προγενέστερα,  συνδέθηκε με το τοπικό δίκτυο και η εγκατεστημένη του ισχύς είναι 9,6ΜW.

Συνδυαζόμενα με τα έργα στην Ελλάδα, η προσθήκη αυτού του έργου ανεβάζει την συνολική εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών έργων της εταιρίας στα 25ΜW. Η εταιρία λειτουργεί φωτοβολταϊκά πάρκα 7ΜW στην Ελλάδα. Επίσης κατέχει 42ΜW  αιολικών στην Ελλάδα και 4ΜW βιοαερίου στην Λετονία. Η εταιρία επίσης κατέχει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο από άδειες σε αυτούς τους τομείς στις εν λόγω χώρες το οποίο συνεχίζει και επεκτείνει και αναπτύσσει ενεργά.

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 2008 η EuroEnergy έχει αναπτύξει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων και διαθέτει μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα με εξαιρετική τεχνολογική γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύχρονη εμπειρία της τοπικής αγοράς και ανάπτυξης και λειτουργίας αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων.

Η EuroEnergy συνεχίζει να αυξάνει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην πανευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και την εμβάθυνση της εναλλακτικής, πράσινης ηλιακής ενέργειας.

Πίσω