Η EuroEnergy ανακοινώνει την ολοκλήρωση της κατασκευής των δύο φωτοβολταïκών της πάρκων στη Ρουμανία

30 Δεκ 2013

Η EuroEnergy ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της κατασκευής των δυο φωτοβολταïκών της πάρκων στην Ρουμανία.  Τα έργα συνδέθηκαν με το τοπικό δίκτυο και η συνολική τους παραγωγή προβλέπεται στις 10.650.000 KWh, αρκετά για να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες 4000 σπιτιών!

Περεταίρω, η EuroEnergy ανακοίνωσε ότι η κατασκευή του τρίτου της έργου βρίσκεται σημαντικά μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Η αδειοδότηση του έργου επιτεύχθηκε πολύ νωρίτερα, κατά τα μέσα της χρονιάς, γεγονός που επέτρεψε τις διαπραγματεύσεις για την χρηματοδότηση και την ανάθεση να ξεκινήσουν νωρίτερα και να ολοκληρωθούν. Η κατασκευή του έργου συνεπώς αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Η EuroEnergy λειτουργεί τέσσερα έργα βιοαερίου στην Λετονία και έχει ενεργή παρουσία στους τομείς των αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 2008 η EuroEnergy έχει αναπτύξει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο αιολικών και ηλιακών έργων και διαθέτει μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα με εξαιρετική τεχνολογική γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύχρονη εμπειρία της τοπικής αγοράς και ανάπτυξης και λειτουργίας αιολικών και φωτοβολταïκών έργων.

Η EuroEnergy συνεχίζει να αυξάνει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην πανευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και την αύξηση της συνεισφοράς της εναλλακτικής, πράσινης ηλιακής ενέργειας.

Πίσω