Η EuroEnergy δραστηριοποιείται στο χώρο του βιοαερίου στη Λετονία

29 Οκτ 2010

Η EuroEnergy ανακοίνωσε την είσοδο της στην αγορά βιοαερίου στην Λετονία με την σύναψη συμφωνίας με μια τοπική εταιρία η οποία είχε αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο από έργα βιοαερίου στην χώρα.

Η κοινοπραξία των δυο εταιριών θα αναπτύξει συνολικά εφτά εγκαταστάσεις βιοαερίου, με ισχύ ανά έργο που κυμαίνεται από 0,5ΜW έως 2ΜW. Η συνολική ισχύς όλων έργων ανέρχεται σε 5ΜW.

Η Ευρωπαϊκή αγορά βιοαερίου επεκτείνεται ραγδαία, λόγω της έντονης ανάγκης για εύρεση βιώσιμων λύσεων αναφορικά με τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων. Οι τεχνολογίες Waste-to-energy, όπως αποκαλούνται, αποτελούν την αιχμή του δόρατος αυτής της προσπάθειας και το βιοαέριο αποτελεί μια αποδεδειγμένη και αξιόπιστη τέτοια τεχνολογία.

Το βιοαέριο συμπεριλαμβάνεται στους τέσσερεις στρατηγικούς τομείς δραστηριότητας της EuroEnergy – οι υπόλοιποι τρεις αποτελούνται από τους τομείς των ΦΒ, αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών. Η παρούσα συμφωνία επιτρέπει στην εταιρία να δραστηριοποιηθεί στον χώρο και να αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία, ενώ παράλληλα να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η εταιρία μέχρι τώρα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, όπου έχει ενεργή παρουσία στα φωτοβολταiκά από το 2008, καθώς και στα αιολικά. Η EuroEnergy έχει αναπτύξει μια ισχυρή ομάδα με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον οποίο διευρύνει τώρα σε ευρωπαϊκή βάση.     

Με ενεργή παρουσία στην Ελλάδα από το 2008, η EuroEnergy συνεχίζει να επεκτείνει την δραστηριότητα και τις επενδύσεις της στην πανευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύοντας έτσι τις τοπικές οικονομίες και την παγκόσμια αγορά εναλλακτικής ενέργειας.

Πίσω