Η EuroEnergy διορίζει νέο CFO

01 Ιαν 2019

Η EuroEnergy ανακοινώνει το διορισμό του Τζίμι Αθανασόπουλου ως νέου Οικονομικού Διευθυντή του ομίλου. Στο νέο του ρόλο, ο κ. Αθανασόπουλος θα επιβλέπει την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και θα αναλάβει την ευθύνη για την παρουσίαση και δημοσιοποίηση όλων των οικονομικών στοιχείων της. Θα διαχειρίζεται επίσης την οικονομική στρατηγική της εταιρείας.

Ο κ. Αθανασόπουλος έχει δεκαετίες εμπειρίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Σικάγο ως πάροχος χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους. Αργότερα ανέλαβε διάφορους ρόλους διαχείρισης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως οι DNV, Tyco Healthcare και TetraPak πριν εισέλθει στο χώρο της ναυτιλίας ως Γενικός Δημοσιονομικός Ελεγκτής με την FreeSeas Inc. Αργότερα προσχώρησε στην εταιρεία G. Bros Maritime SA όπου ήταν υπεύθυνος για την οικονομική πληροφόρηση του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Jimmy συμμετείχε στην μητρική εταιρεία της EuroEnergy, τον Όμιλο Libra, το 2012 ως Διευθυντής του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας (τώρα Envolve Greece), ένα πρόγραμμα που έχει σαν σκοπό τη χρηματοδότηση νέων start-up εταιρειών. Το 2015 προσχώρησε στην εκτελεστική ομάδα του Libra ως επικεφαλής της κοινωνικής ευθύνης, παρέχοντας στρατηγική επίβλεψη των παγκόσμιων προγραμμάτων ευθύνης και εκπαίδευσης του ομίλου.

Πίσω