Η EuroEnergy ολοκληρώνει την εξαγορά πέντε αιολικών πάρκων σε Φωκίδα, Κεφαλονιά και Λακωνία, Ελλάδα

01 Ιουν 2016

Η EuroEnergy ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση πέντε λειτουργικών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 120MW. Η αγορά αυτών των περιουσιακών στοιχείων που θα διαχειρίζεται η EuroEnergy περιελάμβανε παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία συναλλαγής για τα αιολικά έργα, τα οποία προηγουμένως ανήκαν στην EDF EN Hellas.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει ένα συγκρότημα δύο αιολικών πάρκων που συνδέονται με τον ίδιο υποσταθμό στη Λακωνία με συνδυασμένη εγκατεστημένη ισχύ 44MW, χρησιμοποιώντας 15 ανεμογεννήτριες Vestas V90-3MW. Υπάρχει ένα ακόμα συγκρότημα δύο αιολικών πάρκων με κοινό σημείο σύνδεσης στη Φωκίδα με συνδυασμένη εγκατεστημένη ισχύ 46MW χρησιμοποιώντας 20 ανεμογεννήτριες Enercon E70-2.3MW. Τέλος υπάρχει ένα αιολικό πάρκο στην Κεφαλονιά με εγκατεστημένη ισχύ 30MW χρησιμοποιώντας ανεμογεννήτριες Vestas V90-3MW. Ο ρόλος της EuroEnergy περιλαμβάνει υπηρεσίες πλήρους διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για αιολικά πάρκα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα υγείας και ασφάλειας και τη διαχείριση των σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες.

Η EuroEnergy ολοκλήρωσε την πρώτη της επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα το 2008 και από τότε έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και μια ισχυρή ομάδα διαχείρισης των έργων με βαθιά γνώση της τοπικής βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άριστες δυνατότητες χειρισμού στην ανάπτυξη και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Η EuroEnergy συνεχίζει ενεργά να αυξάνει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Πίσω