Η EuroEnergy ολοκληρώνει την πώληση επτά αιολικών πάρκων EDF EN Hellas στη Φωκίδα και τη Βοιωτία

15 Φεβ 2017

Η EuroEnergy ολοκλήρωσε την εξαγορά επτά αιολικών πάρκων στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 119MW. Τα αιολικά πάρκα, που βρίσκονται υπό κατασκευή, ανήκαν προηγουμένως στην EDF EN Hellas και πλέον θα ανήκουν ή θα διαχειρίζονται από την EuroEnergy.

Η συναλλαγή αφορούσε δύο ομάδες αιολικών πάρκων: η πρώτη περιλαμβάνει τρία έργα που θα συνδεθούν με τον ίδιο υποσταθμό στην Φωκίδα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 38MW που χρησιμοποιεί 12 ανεμογεννήτριες GE 103-3.2MW. Το δεύτερο σύμπλεγμα αποτελείται από δύο αιολικά πάρκα με κοινό σημείο σύνδεσης στη Βοιωτία συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 58MW χρησιμοποιώντας 18 ανεμογεννήτριες GE 103-3.2MW, καθώς και ένα επιπλέον έργο στη Φωκίδα με εγκατεστημένη ισχύ 14MW χρησιμοποιώντας ανεμογεννήτριες Enercon E70-2.3MW.

Η EuroEnergy ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση των έργων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης παράδοσης των έργων, του προϋπολογισμού και της διαχείρισης των σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες.

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 2008 η EuroEnergy έχει αναπτύξει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο αιολικών και ηλιακών έργων και διαθέτει μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα με εξαιρετική τεχνολογική γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύχρονη εμπειρία της τοπικής αγοράς και ανάπτυξης και λειτουργίας αιολικών και φωτοβολταïκών έργων.

Η EuroEnergy συνεχίζει ενεργά να αυξάνει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Πίσω