Η EuroEnergy ολοκληρώνει την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων συνολικής αξίας 240 εκατ. Ευρώ στην Ελλάδα

25 Απρ 2018

Η EuroEnergy ολοκλήρωσε την πώληση ενός χαρτοφυλακίου πλήρως λειτουργικών φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα στην SUMEC Clean Energy International. Η συναλλαγή, η οποία εκτιμήθηκε στα 240 εκατ. Ευρώ, αφορούσε την πώληση 57 επιμέρους φωτοβολταϊκών έργων, γεωγραφικά διεσπαρμένων σε όλη την Ελλάδα, και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 56,7MW.

Η EuroEnergy ανέλαβε την πλήρη διαχείριση συναλλαγών για αυτά τα έργα πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης.  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δείκτες διαθεσιμότητας και απόδοσης των έργων ξεπέρασαν κατά πολύ τα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα για εγκαταστάσεις του τύπου και του μεγέθους τους.

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 2008 η EuroEnergy έχει αναπτύξει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο αιολικών και ηλιακών έργων και διαθέτει μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα με εξαιρετική τεχνολογική γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύχρονη εμπειρία της τοπικής αγοράς και ανάπτυξης και λειτουργίας αιολικών και φωτοβολταïκών έργων.

Η EuroEnergy συνεχίζει ενεργά να αυξάνει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Πίσω