Η EuroEnergy ολοκληρώνει την πώληση χαρτοφυλακίου αιολικών έργων ύψους 300 εκατ. Ευρώ στην Ελλάδα

07 Σεπ 2018

Η EuroEnergy ολοκλήρωσε την πώληση ενός χαρτοφυλακίου € 300 εκατ., ιδιόκτητων ή διαχειριζόμενων αιολικών έργων στην Ελλάδα προς τη Fortress Investment Group LLC. Η συναλλαγή αφορούσε τη διάθεση εννέα έργων με συνολική παραγωγική δυναμικότητα 181MW, τρία πλήρως λειτουργικά και έξι υπό ανάπτυξη. Η EuroEnergy παρείχε υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις, τη διατήρηση τοπικών τεχνικών ομάδων για ταχεία αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες. Τα αιολικά πάρκα βρίσκονται στη Φωκίδα, τη Βοιωτία και την Κεφαλονιά.

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 2008 η EuroEnergy έχει αναπτύξει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο αιολικών και ηλιακών έργων και διαθέτει μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα με εξαιρετική τεχνολογική γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύχρονη εμπειρία της τοπικής αγοράς και ανάπτυξης και λειτουργίας αιολικών και φωτοβολταïκών έργων.

Η EuroEnergy συνεχίζει ενεργά να αυξάνει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Μετά την υφιστάμενη εξαγορά, η EuroEnergy διατηρεί μια επένδυση της τάξης των €200 εκατ. σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Πίσω