Η EuroEnergy ενοποιεί το αιολικό χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα

31 Ιαν 2017

Η EuroEnergy συνέχισε να ενοποιεί το αιολικό χαρτοφυλάκιο της στην Ελλάδα με την εξαγορά των εταίρων μειοψηφίας σε ένα χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικής ενέργειας συνολικού ύψους 27,6MW. Τα έργα που βρίσκονται στο νομό Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται σε ώριμη αναπτυξιακή φάση στη διαδικασία αδειοδότησης.

Η Euroenergy επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στην ελληνική αγορά αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Η EuroEnergy ολοκλήρωσε την πρώτη της επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα το 2008 και από τότε έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και μια ισχυρή τοπική ομάδα διοίκησης με βαθιά γνώση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με άριστες δυνατότητες χειρισμού στην ανάπτυξη και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων.

Η EuroEnergy δεσμεύεται να διατηρήσει και να αυξήσει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική Αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πίσω