Η EuroEnergy επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

31 Δεκ 2016

Η EuroEnergy ανακοίνωσε την επέκταση του χαρτοφυλακίου των φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα με την αγορά δύο εκ των μεγαλύτερων έργων στη χώρα.

Τα έργα, που βρίσκονται στους νομούς της Μαγνησίας και της Βοιωτίας στην Κεντρική Ελλάδα, είναι πλήρως λειτουργικά.

Με συνολική χωρητικότητα 17,5MW, αντιπροσωπεύουν μια σημαντική επέκταση του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων της EuroEnergy. Επιπλέον, με μεγέθη 10,5MW και 7 MW αντιστοίχως, αποτελούν εξαιρετική προσθήκη στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Η EuroEnergy διαθέτει επίσης και εκμεταλλεύεται μεγάλα πάρκα στη Ρουμανία.

Η Euroenergy επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στην ελληνική αγορά αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Η EuroEnergy ολοκλήρωσε την πρώτη της επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα το 2008 και από τότε έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και μια ισχυρή τοπική ομάδα διοίκησης με βαθιά γνώση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με άριστες δυνατότητες χειρισμού στην ανάπτυξη και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων.

Η EuroEnergy δεσμεύεται να διατηρήσει και να αυξήσει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική Αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πίσω