Η EuroEnergy ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης των ΦΒ της πάρκων, υπογράφοντας το συμβόλαιο κατασκευής πιλοτικού έργου 100KW στην βόρεια Ελλάδα

10 Οκτ 2008

Η EuroEnergy ξεκίνησε την υλοποίηση των φωτοβολταïκών της πάρκων και υπέγραψε το συμβόλαιο ανάθεσης της κατασκευής του μικρότερου πάρκου της στη Βόρεια Ελλάδα, ισχύος 100KW. 

«Ολοκληρώσαμε επιτυχώς τις διαπραγματεύσεις για την χρηματοδότηση και ανάθεση της κατασκευής και προχωράμε στην υλοποίηση του πρώτου μας έργου», δήλωσε ο CEO της EuroEnergy, κ. Χρήστος Ρεβελιώτης. «Αυτό το πιλοτικό έργο είναι το μικρότερο στο χαρτοφυλάκιο μας, αλλά θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε την απαραίτητη εμπειρία για να προχωρήσουμε γρήγορα στην κατασκευή των υπόλοιπων μεγαλύτερων έργων.»

Η EuroEnergy κατέχει ένα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια αδειών φωτοβολταïκών έργων στην Ελλάδα, αποτελούμενο από έξι άδειες συνολικής ισχύος 25ΜW, και επιθυμεί να αυξήσει την παρουσία και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πίσω