Η EuroEnergy ανακοινώνει την έναρξη της κατασκευής ΦΒ πάρκου 3,8MW στην Ελλάδα

20 Ιουλ 2011

Η EuroEnergy ανακοίνωσε των σύναψη συμβάσεων κατασκευής και χρηματοδότησης για φωτοβολταiκό πάρκο 3,8ΜW στην Θράκη. Πρόκειται για το δεύτερο πάρκο της εταιρίας μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού της πάρκου 100KW στο Κιλκίς.

«Παρά την οικονομική κρίση και τις τεράστιες δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης λόγω της οικονομικής κρίσης, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ολοκλήρωση του έργου», δήλωσε ο CEO της EuroEnergy, κ. Χρήστος Ρεβελιώτης. «Αυτό το πάρκο είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το προηγούμενο έργο μας και ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταiκά πάρκα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής. Συνεπώς θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της χώρας για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα ενισχύσει την οικονομία της χώρας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.»

Το έργο όταν ολοκληρωθεί θα παράγει 5.400.000 KWh «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, ικανή να ηλεκτροδοτήσει τις ετήσιες ανάγκες 1800 σπιτιών!

Με ενεργή παρουσία στην Ελλάδα από το 2008 η EuroEnergy έχει αναπτύξει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο αιολικών και ΦΒ έργων και διαθέτει μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα με εξαιρετική τεχνολογική γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βαθιά εμπειρία της τοπικής αγοράς και ανάπτυξης και λειτουργίας αιολικών και φωτοβολταïκών έργων.

Η EuroEnergy συνεχίζει ενεργά να αυξάνει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Πίσω