Μεταφορά μονάδων παραγωγής στην Convergen Energy

24 Αυγ 2017

Η Convergen Energy, εταιρεία με έδρα το Wisconsin που δραστηριοποιείται στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της τέσσερις εγκαταστάσεις βιοαερίου στη Λετονία. Τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πλέον ανήκουν και λειτουργούν από την Convergen, έχουν αποκτηθεί από την θυγατρική εταιρεία του Libra Group, EuroEnergy. Η ενσωμάτωσή τους στο χαρτοφυλάκιο της Convergen αντιπροσωπεύει την προσπάθεια ενοποίησης των εταιρειών του ομίλου που δραστηριοποιούνται στο χώρο του βιοαερίου, σε μια ενιαία οντότητα που καλύπτει τη Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη.

Οι εγκαταστάσεις βιοαερίου βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές κοντά στη Jelgava, τη Nica και την Cesvaine στη Λετονία. Το μεθάνιο παράγεται στις εγκαταστάσεις με την αναερόβια χώνευση ή τη ζύμωση βιοαποικοδομήσιμων υλικών, συνήθως καλλιεργειών που καλλιεργούνται ειδικά για την παραγωγή ενέργειας και διαφόρων τύπων οργανικών παραπροϊόντων. Το αέριο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται στο εθνικό δίκτυο.

Επιπλέον, η εκλυόμενη θερμότητα από την εγκατάσταση Piejura Energy αγοράζεται απευθείας από μια τοπική βιομηχανική μονάδα. Τα υπολειμματικά υποπροϊόντα επιστρέφονται στον αγροτικό κύκλο ως λίπασμα για την ενίσχυση του εδάφους στις τοπικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η όλη διαδικασία συμβάλλει στην Πράσινη Οικονομία, καθώς και στις βιομηχανίες ανακύκλωσης γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Πίσω