Ηλεκτρισμός

Αυτό το ΦΒ πάρκο κατασκευάστηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο από τη EuroEnergy μέσω ενός joint venture με μια Ελληνική ενεργειακή εταιρεία στην οποία το μερίδιο της EuroEnergy ήταν 70%. Εν συνεχεία στη διάρκεια της λειτουργίας του έργου η κυριότητα του πέρασε εξ’ολοκλήρου στη EuroEnergy μετά την εξαγορά του υπολοίπου 30%. Έχει εγκατεστημένη ισχύ 3,8MW. Συνδέθηκε στο δίκτυο το Q4 του 2011 οπότε και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.