Γαρμπής

Η EuroEnergy κατέχει και λειτουργεί ένα portfolio 42MW χερσαίων αιολικών πάρκων. Το portfolio αυτό αποτελείται από δύο αιολικά πάρκα, τον Γαρμπή και τον Ζέφυρο τα οποία βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας στην Πελοπόννησο. Η εγκατάσταση του έργου αποτελείται από 14 ανεμογεννήτριες V90-3MW της VESTAS.

Τα πάρκα μπήκαν σε εμπορική λειτουργία από το Νοέμβριο του 2008 και έχουν 20ετη σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με το ΛΑΓΗΕ. Η μέση ετήσια παραγωγή των έργων είναι 74GWh βάσει των ιστορικών στοιχείων συνεισφέροντας σημαντικά στην παραγωγή πράσινης ενέργειας της EuroEnergy.