Μικρόλιθος

Αυτό το ΦΒ πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,28 MW βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.