Μητρικό

Βρίσκεται στο Δήμο Μαρώνειας, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και έχει εγκατεστημένη ονομαστική ισχύ 0.63MW. Η κατασκευή του και η σύνδεση με το δίκτυο ολοκληρώθηκε το Q1 του 2013 και έκτοτε βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.