Ρεβένια

Βρίσκεται στο Δήμο Θηβαίων και έχει εγκατεστημένη ισχύ 7,5MW.  Η κατασκευή του και η σύνδεση με το δίκτυο ολοκληρώθηκε το Q4 του 2012 οπότε και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.