Βρούστι Sun 3

Το έργο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και έχει εγκατεστημένη ισχύ 2MW. Η κατασκευή του και η σύνδεση με το δίκτυο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2012 οπότε και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.