Διαχείριση έργων

Η ομάδα της EuroEnergy έχει αναπτύξει εμπειρία σε ολόκληρη διαδικασία ανάπτυξης ενός έργου, ενώ διαχειρίζεται τα δικά της αιολικά και φωτοβολταϊκά τόσο αποτελεσματικά όσο και παραγωγικά. 

Η EuroEnergy διασφαλίζει την υψηλή αποδοτικότητα των έργων και την καλή λειτουργία με:

  • Αναφορά απόδοσης των πάρκων
  • Εποπτεία απόδοσης των πάρκων
  • Διαχείριση Συμβολαίων
  • Παρακολούθηση κατάστασης
  • 24/7 παρακολούθηση συστημάτων SCADA
  • Διαχείριση εγγύησης
  • Νομική και οικονομική συμμόρφωση
  • Διαχείριση ασφαλιστικών συμβολαίων
  • Υγιεινή και ασφάλεια