Λειτουργία & Συντήρηση

Η EuroEnergy απασχολεί ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών με μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Η EuroEnergy εκμεταλλεύεται όλα τα έργα της σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και όλους τους σχετικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 

  • Παρακολούθηση και καταγραφή επιδόσεων
  • Διοικητικές αρμοδιότητες
  • Πρόβλεψη ισχύος
  • Προληπτικός και διορθωτικός προγραμματισμός συντήρησης
  • Διαχείριση ανταλλακτικών
  • Συντήρηση έργου