Επενδύσεις & Χρηματοδότηση

Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σήμερα μια ιδιαίτερα σημαντική συνιστώσα στον τρόπο διαχείρισης παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χώρες αναζητούν όλο και περισσότερο έναν ισορροπημένο συνδυασμό καθαρής ενέργειας με παραδοσιακά καύσιμα και πολλοί προχωρούν σε ένα ιδιαίτερα βιώσιμο σχέδιο στο οποίο το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό. Η EuroEnergy βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της στρατηγικής, βοηθώντας τους οργανισμούς να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν τις ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων τους. 

Η δυνατότητα χρηματοδότησης είναι επίσης ένα ζωτικό μέρος της διαδικασίας. Η EuroEnergy απολαμβάνει εξαιρετικά ισχυρές και καθιερωμένες σχέσεις με κορυφαίες τράπεζες σε όλη την Ευρώπη. Το τοπικό μας προφίλ, η φήμη και το ιστορικό μας αναγνωρίζονται από την οικονομική κοινότητα, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης, είτε για την απόκτηση λειτουργικών έργων, είτε για την ανάπτυξη νέων πάρκων.