Η EuroEnergy αποκτά επιπλέον 3,75MW φωτοβολταϊκών έργων στη Λάρισα

20 Μαϊ 2017

Η EuroEnergy συνεχίζει τη στρατηγική επέκτασής της στην ελληνική αγορά με την περαιτέρω απόκτηση 3,75MW φωτοβολταϊκών πάρκων στο νομό Λάρισας. Τα έργα είναι πλήρως λειτουργικά με χωρητικότητες που κυμαίνονται από 1,29 MW έως 0,5MW.

Η προσθήκη έργων με χωρητικότητες κοντά στα 0,5MW, τα οποία προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τα μεγαλύτερα έργα, ενισχύει το τιμολογιακό μείγμα και το προφίλ εσόδων της EuroEnergy, οικοδομώντας παράλληλα οικονομίες κλίμακας καθώς βελτιώνει τη συνολική κρίσιμη μάζα των επιχειρησιακών έργων.

Η τελευταία προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της EuroEnergy αυξάνει το συνολικό δυναμικό της εταιρείας σε 31,25MW ηλιακής ενέργειας ξεπερνώντας το ορόσημο των 30MW. Επίσης, η EuroEnergy κατέχει και λειτουργεί 18MW φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία.

Η EuroEnergy ολοκλήρωσε την πρώτη της επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα το 2008 και από τότε έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και μια ισχυρή τοπική ομάδα διοίκησης με βαθιά γνώση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με άριστες δυνατότητες χειρισμού στην ανάπτυξη και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων.

Η Euroenergy επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στην ελληνική αγορά αιολικής και ηλιακής ενέργειας και δεσμεύεται να συνεχίσει την παρουσία και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πίσω