Η EuroEnergy ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του τέταρτου φωτοβολταïκού της πάρκου στην Ελλάδα

28 Δεκ 2012

Η EuroEnergy ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της κατασκευής και σύνδεσης του φωτοβολταïκού της πάρκου ισχύος 1,9ΜW  στην Πελοπόννησο.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από εφτά μήνες και ανεβάζει τη συνολική εγκατεστημένη ηλιακή ισχύ της στα 7ΜW.

«Η φετινή χρονιά ήταν μια εξαιρετική χρονιά όσον αφορά την επέκταση των φωτοβολταïκών μας δραστηριοτήτων», σχολίασε CEO της EuroEnergy, κ. Χρήστος Ρεβελιώτης. «Ολοκληρώσαμε τέσσερα νέα έργα στην Ελλάδα και ξεκινήσαμε δραστηριότητες στην Ρουμανία, μια νέα αγορά. Επιπλέον επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας στο βιοαέριο με μια νέα συνεργασία στην Ελλάδα και πετύχαμε μεγάλη πρόοδο στην αδειοδότηση των αιολικών μας έργων στην Ελλάδα.»

Η EuroEnergy δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2007 και επεκτείνει ενεργά το χαρτοφυλάκιο της φωτοβολταïκών έργων και έργων βιοαερίου, ενώ παράλληλα διευρύνει τις άδειες της στα αιολικά.

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 2008 η EuroEnergy έχει αναπτύξει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο αιολικών και ηλιακών έργων και διαθέτει μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα με εξαιρετική τεχνολογική γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύχρονη εμπειρία της τοπικής αγοράς και ανάπτυξης και λειτουργίας αιολικών και φωτοβολταïκών έργων.

Η EuroEnergy συνεχίζει να αυξάνει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Πίσω