Η EuroEnergy ανακοινώνει την είσοδό της στο χώρο των αιολικών πάρκων

22 Απρ 2009

Η EuroEnergy, η ευρωπαϊκή εταιρία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του ομίλου Libra, ανακοίνωσε την σύναψη συμφωνίας για την ανάπτυξη 150ΜW αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Τα δύο πρώτα πάρκα βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα και έχουν συνολικό δυναμικό ισχύος 50,6ΜW. Οι αιολικές ενεργειακές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και τα πάρκα βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σημαντικό κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χάρη σε τεχνολογικές εξελίξεις, η αποδοτικότητα του κλάδου συνεχώς βελτιώνεται. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα θεωρείται ότι ο κλάδος μπορεί να αποτελέσει σταθερό και αποδοτικό κομμάτι της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων 20/20, στους οποίους έχει δεσμευτεί και η Ελλάδα.

«Η συμφωνία εκπληρώνει ένα σημαντικό στρατηγικό στόχο της EuroEnergy, δηλαδή την συμμετοχή μας στην αιολική ενέργεια. Τα αιολικά πάρκα αυτά βρίσκονται σε ευνοϊκές θέσεις και θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας», σχολίασε ο CEO της EuroEnergy, κ. Χρήστος Ρεβελιώτης. «Η αιολική ενέργεια είναι μια από τις πιο γρήγορα επεκτεινόμενες και αναπτυσσόμενες μορφές εναλλακτικής ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα».

Η EuroEnergy κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια φωτοβολταïκών αδειών στην Ελλάδα, αποτελούμενο από έξι άδειες συνολικής ισχύος 25ΜW, και επιθυμεί να αυξήσει την παρουσία και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πίσω