Η EuroEnergy Εποπτεύει τις Δοκιμές Αποδοχών Εξοπλισμού των Υποσταθμών Μέτριας Τάσης

05 Δεκ 2023

Η ομάδα της EuroEnergy δεσμεύεται στην ακρίβεια, την ποιότητα, και την αφοσίωση στις προδιαγραφές των projects που αναλαμβάνει. Θέτουμε ως προτεραιότητα την εξονυχιστική παρακολούθηση των Δοκιμών Αποδοχών Εξοπλισμού (Factory Acceptance Test (FAT)) για τον εξοπλισμό καίριας σημασίας των κατασκευαστικών μας projects. 

Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης επιτήρησης του φωτοβολταϊκού μας πάρκου στο Boguszyn της Πολωνίας, συμμετείχαμε ενεργά στην παρακολούθηση των Δοκιμών Αποδοχών Εξοπλισμού των Υποσταθμών Μέτριας Τάσης. Αυτές οι δοκιμές, που διενεργήθηκαν στα στάδια κατασκευής και συναρμολόγησης, διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της βιομηχανίας και ακολουθούν πιστά τις προϋποθέσεις του εν λόγω σχεδίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικές για τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, όπου οποιαδήποτε κατασκευαστική ασυνέπεια ελέγχεται και διορθώνεται επιμελώς. 

Το FAT είναι μια διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες λειτουργίες και αποτελεί θεμελιώδες βήμα στο πρωτόκολλο διασφάλισης ποιότητας. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό κατασκευαστικών σφαλμάτων και στην εξασφάλιση αξιόπιστης απόδοσης της υποδομής μας μακροπρόθεσμα. 

Στη EuroEnergy, είμαστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του ενδελεχούς προσχεδιασμού προκειμένου να επιφέρουμε απρόσκοπτες διαδικασίες και κορυφαία αποτελέσματα. Είμαστε περήφανοι που ενσωματώνουμε διαδικασίες που ενισχύουν σημαντικά τη φερεγγυότητα των κατασκευαστικών μας projects 

Πίσω