Η EuroEnergy ανακοινώνει την έναρξη της κατασκευής του τρίτου της ΦΒ πάρκου στην Ελλάδα, ισχύος 1,08MW

19 Ιαν 2012

Η EuroEnergy συνεχίζει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΦΒ της έργων με την έναρξη κατασκευής ενός νέου ΦΒ πάρκου στην Πιερία, ισχύος 1,08ΜW.

Η εταιρία κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο αδειών κατασκευής ΦΒ έργων στην Ελλάδα, εκ των οποίων 100KW είναι ήδη σε λειτουργία και 3,8ΜW υπό κατασκευή.

Η EuroEnergy επίσης διαζειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο έργων βιοαερίου στην Λετονία. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2007 και επεκτείνει ενεργά το χαρτοφυλάκιο των ΦΒ έργων και έργων βιοαερίου, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία της και στο χώρο των αιολικών.

Με ενεργή παρουσία στην Ελλάδα από το 2008 η EuroEnergy έχει αναπτύξει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο αιολικών και ΦΒ έργων και διαθέτει μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα με εξαιρετική τεχνολογική γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση και λειτουργία αιολικών και ΦΒ έργων.

Η EuroEnergy συνεχίζει να αυξάνει την παρουσία της και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Πίσω