Γκέκας

Αυτό το ΦΒ πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,7MW βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.