Κασικτσί

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και έχει εγκατεστημένη ονομαστική ισχύ 0,82MW. Η κατασκευή του και η σύνδεση με το δίκτυο ολοκληρώθηκε το Q1 του 2013 οπότε και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.