Η EuroEnergy ενοποιεί το χαρτοφυλάκιο αιολικής ενέργειας, εκχωρεί άδειες στην Εύβοια και τη Μακεδονία

26 Απρ 2018

Η EuroEnergy αναθεώρησε την στρατηγική της αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο αιολικών αδειών που κατέχει στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να εδραιώσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη μελλοντική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του αδειοδοτημένου αιολικού χαρτοφυλακίου της, εκχώρησε τις άδειες της στην Εύβοια και τη Μακεδονία, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των έργων της στη Στερεά Ελλάδα και στην απελευθέρωση πόρων για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

Η EuroEnergy διατήρησε όλα τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της, τα οποία παραμένουν ανεπηρέαστα.

Η EuroEnergy ολοκλήρωσε την πρώτη της επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα το 2008 και από τότε έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων και μια ισχυρή τοπική ομάδα διαχείρισης με βαθιά γνώση της τοπικής βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άριστες δυνατότητες χειρισμού στην ανάπτυξη και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η EuroEnergy επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στην ελληνική αγορά αιολικής και ηλιακής ενέργειας και δεσμεύεται να συνεχίσει την παρουσία και τις επενδύσεις της στην Ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πίσω