Μπόζαλο

Βρίσκεται στο Δήμο Αλμυρού και είναι το μεγαλύτερο ΦΒ πάρκο της EuroEnergy με εγκατεστημένη ισχύ 10MW. Η κατασκευή του και η σύνδεση με το δίκτυο ολοκληρώθηκε το Q4 του 2013 οπότε και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.